Remont kosztował 44.000 zł. Większość, bo aż 40.000 zł na ten cel dał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. W pracowni są teraz nowe meble i sprzęt multimedialny. Uczniowie mogą korzystać też z 14 mikroskopów oraz modeli ludzkiego ciała, szkieletu, serca i DNA.

Sala będzie wykorzystywana do zajęć biologii, chemii, wychowania do życia w rodzinie, a także do zajęć pozalekcyjnych według opracowanego programu edukacyjnego „W obronie przyrody, ziemi i człowieka”.