O tym, że zaginiony w 1939 r. sztandar z Pabianic ktoś próbuje sprzedać w Niemczech, pisaliśmy na portalu zyciepabianic.pl. W maju 2009 roku wystawiono go na sprzedaż w internetowej ofercie niemieckiego domu aukcyjnego. Cena wywoławcza wynosiła 5 tysięcy euro. O tym fakcie powiadomił nas Internauta i militarysta Robert Borzyński.

W opisie aukcji można było przeczytać: „niezwykle rzadki sztandar. Został przechwycony we wrześniu 1939 roku przez pierwszą kompanię jednostki SS Leibstandarte Adolf Hitler”. Kilka dni później Życie Pabianic otrzymało e–mailem list od Konrada Dorsza, prawnuka ppor. Władysława Tomczaka, jednego z fundatorów sztandaru. Wnuk Tomczaka wysłał ostry protest do niemieckiego domu aukcyjnego: „Żądam wstrzymania tej nielegalnej aukcji oraz podjęcia kroków prawnych zmierzających do zwrócenia sztandaru Polsce. Protestuję przeciwko tej aukcji, którą potępiam jako niemoralną, nieprzyzwoitą i nieuczciwą. Wszelkie działania mające na celu czerpanie zysków z działań Rzeszy Niemieckiej podczas II wojny światowej powinny zostać napiętnowane i powstrzymane”. Protest Konrada Dorsza odniósł skutek. Aukcja została wstrzymana. Zdjęcie sztandaru nadal było na stronie internetowej, ale obok umieszczono adnotację – „niesprzedany”. Wtedy w sprawę zaangażowali się już polscy dyplomaci. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odzyskało zrabowany w czasie II wojny światowej sztandar – proporzec Związku Legionistów Polskich oddziału w Pabianicach. Rok temu w listopadzie sztandar wrócił do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Sztandar należał do Związku Legionistów Polskich w Pabianicach. Ufundowany ze składek mieszkających w mieście byłych żołnierzy Piłsudskiego, został uroczyście poświęcony 2 grudnia 1928 r.
Na podstawie zebranych danych ustalono, że sztandar zrabowali żołnierze dywizji SS Adolf Hitler po zajęciu Pabianic 8 września 1939 roku w wyniku dwudniowych zaciętych walk, nazywanych „bitwą pabianicką”. Ze źródeł niemieckich wynika, że po wojnie sztandar był w posiadaniu Teodora Wischa, dowódcy 1. Kompanii tej dywizji aż do jego śmierci, prawdopodobnie w 1998 roku.
Sztandar ma kształt kwadratu o boku 97 centymetrów. Po jednej jego stronie znajduje się duży krzyż z inicjałami Józefa Piłsudskiego w środku oraz datami 1914–1918 na ramionach. Po drugiej umieszczono legionowego Orła Białego otoczonego wieńcem. Tło jest amarantowe, a całość została wyszyta w misterny sposób.

Otwarcie wystawy 10 listopada na Zamku (Stary Rynek 1) o godz. 13.00. Oprócz sztandaru na wystawie będą również inne pamiątki pabianickich legionistów. Ekspozycja będzie czynna do 31 grudnia.