Ulica Partyzancka w latach 1878–1927 nazywana była Wodną i biegła od Dobrzynki do Głowackiego – stąd pewnie jej ówczesna nazwa. Po 1927 roku została przedłużona od Poniatowskiego do Konstantynowskiej. Następnie wydłużono ją od Wspólnej do Widzewskiej. Do 1939 roku nosiła miano ulicy Legionów (patriotyczna geneza nazwy). W czasie okupacji zmieniona przez Niemców na Franz Xaver Schwarz Strasse – na cześć nazisty F.S. Schwarza. Po 1945 ulica ta została nazwana Partyzancką (również patriotyczna geneza nazwy).