Przepisy zwiększają m. in. dozwoloną prędkość na autostradach i drogach ekspresowych. Do tej pory auta osobowe, motocykle i auta ciężarowe do 3,5 tony mogły pędzić po autostradach z prędkością do 130 km/h. Teraz maksymalną prędkość zwiększono do 140 km/h. O 10 km/h szybciej (ze 110 na 120 km) możemy też jeździć po dwupasmowych drogach ekspresowych.
Nowelizacja zakłada także, że z dróg mają zniknąć atrapy fotoradarów, a prawdziwe urządzenia mają być wyraźnie oznakowane i widoczne.
– I będą stawiane tylko na wniosek lub za zgodę Głównego Inspektora Transportu Drogowego – wyjaśnia Henryk Ramlau, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie.
Pieniądze uzyskane z grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, w całości będą przeznaczane na utrzymanie, modernizację, remonty na drogach oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.