Wyróżnieni przez prezydenta dyrektorzy i nauczyciele otrzymali nagrody finansowe.

Prezydent Grzegorz Mackiewicz na nagrody dla pracowników podległych szkół podstawowych i przedszkoli przeznaczył 100.000 zł. Nauczyciele dostali od 2.100 zł do nawet 3.000 zł. Dyrektorzy -  1.500 zł do 3.600 zł.

Nagrody specjalne dla dyrektorów placówek odebrali: Elżbieta Dzionek Przedszkole Miejskie nr 2, Joanna Głos-Podgrodzka PM 13, Anna Leśniak Szkoła Podstawowa nr 1, Krystyna Kucharek SP 3, Ilona Paszkiewicz SP 16, Agnieszka Okruszek SP 17.

Nagrody dla dyrektorów: Paulina Skiba PM 3, Barbara Olszewska PM 4, Łucja Piasecka PM 5, Beata Hankiewicz PM 6, Aleksandra Rękorajska PM 8, Monika Witusik-Kamieniak PM 11, Anna Śliwińska PM 14, Monika Różańska PM 15, Beata Adasiak PM 16, Anna Bednarek-Kuropatwa SP 2, Aleksandra Czestkowska SP 5, Elwira Stanek SP 9, Agnieszka Trzeszczak SP 8, Anna Michalak SP 13, Dariusz Wypych SP 14, Paweł Lewicki SP 15.

Nagrody specjalne dla nauczycieli dostali: Dorota Koziara - nauczycielka wychowania przedszkolnego w PM 13, Marcin Owczarek - nauczyciel wychowania fizycznego w SP 9.

Nagrody dla nauczycieli i wicedyrektorów odebrali: Iwona Kudra - wicedyrektor PM 13, Urszula Bodył - wicedyrektor SP 5, Izabela Fiuk - nauczycielka wychowania przedszkolnego w PM 2, Monika Olkusz - nauczycielka wychowania przedszkolnego w PM 3, Beata Ciekańska - nauczycielka wychowania przedszkolnego w PM 4, Ewa Kapuścińska - nauczycielka wychowania przedszkolnego w PM 5, Katarzyna Wota-Wendler - nauczycielka wychowania przedszkolnego w PM 11, Ewa Kobyszewska - nauczycielka wychowania przedszkolnego w PM 14, Renata Zaremba - nauczycielka wychowania przedszkolnego w PM 16, Anna Sysio - nauczycielka matematyki i informatyki w SP 1, Małgorzata Szynk - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP 3, Aleksandra Sokołowska - nauczycielka języka angielskiego w SP 3, Joanna Jarmakowska - nauczycielka wychowania fizycznego w SP 8, Milena Krysiak - nauczycielka geografii w SP 13, Magdalena Grec - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP 14, Marek Słowik - nauczyciel techniki i religii w SP 16, Izabela Zakrzewska - nauczycielka języka polskiego w SP 16, Izabela Czestkowska - nauczycielka religii w SP 17.