45 rodzin trzeba jak najszybciej przeprowadzić do nowych lokali, bo ich domy mogą się w każdej chwili zawalić.

- Miesięcznie mamy tylko dwa, najwyżej cztery mieszkania do zasiedlenia - mówi Barbara Kapitułka, naczelnik Wydziału Lokalowego w Urzędzie Miasta.

Na mieszkanie komunalne czeka się w naszym mieście średnio 3 lata.

- Jedna rodzina czeka na mieszkanie od 1995 roku. To dlatego, że nie przyjęła naszych czterech propozycji - wyjaśnia naczelnik.

Mieszkania komunalne nie należą do luksusowych. Przeważnie są w starych, przedwojennych domach. Nie ma w nich łazienki, centralnego ogrzewania. Jeśli jest kran z bieżącą wodą - to już "wygoda".

O dużym szczęściu może mówić 40 rodzin. Dostały mieszkania po lokatorach, którzy przeprowadzili się do bloku komunalnego przy zbiegu ulic Sienkiewicza i Skłodowskiej. Te 40 rodzin ma teraz mieszkania z łazienkami.

Na początku przyszłego roku mieszkania tymczasowe w bloku przy ul. Grabowej dostanie 19 rodzin. Dom jest wprawdzie przeznaczony dla ofiar katastrof i pożarów, ale będzie "chwilowym" schronieniem dla rodzin z kolejki. Trwa w nim remont.

W podobnym budynku przy ul. Traugutta zamieszka 12 kolejnych rodzin.


Kto ma pierwszeństwo:

Pierwszeństwo w zawieraniu umów najmu mieszkań mają osoby na stałe mieszkające w Pabianicach, które:
* straciły mieszkanie na skutek katastrofy, pożaru lub innego nieszczęścia,
* mieszkają w domach przeznaczonych do rozbiórki,
* są pełnoletnimi wychowankami domu dziecka lub rodzin zastępczych,
* mają poważne kłopoty ze zdrowiem,
* mają trudną sytuację rodzinną i społeczną,
* otrzymały wyrok eksmisji i nie mają gdzie mieszkać,
* mieszkają w lokalach, gdzie na osobę przypada mniej niż 8 metrów kw.

Uwaga:

Jeśli kilka osób spełnia podane kryteria, to o pierwszeństwie decyduje data złożenia wniosku.

Zarząd Miasta ma prawo podjąć decyzję o niezwłocznym przydziale mieszkania z ważnych przyczyn z pominięciem kolejki.

Wnuczkowie głównych lokatorów nie mają już prawa do automatycznego "przejęcia" mieszkania po śmierci dziadków.

Zarząd Miasta, biorąc pod uwagę względy społeczne, rodzinne lub zdrowotne, może zawrzeć z nimi umowę o najmie mieszkania po dziadkach.

W Pabianicach jest 911 budynków komunalnych. 660 z nich wzniesiono przed 1939 rokiem – są murowane, ale mają drewniane stropy. 126 przedwojennych domów to drewniaki. Najnowszym domem komunalnym jest blok przy ul. Sienkiewicza. Stanął w 2000 roku.