Największa zmiana dotyczy możliwych form zasłaniania ust i nosa. Od soboty (27 lutego) każdy powinien nosić maseczkę. Przyłbica może być używana jako dodatkowa forma bezpieczeństwa. Nie ma pozwolenia na zasłanianie nosa i ust szalikiem czy kominem.

Nie zamknięto w większej części kraju kin, teatrów, muzeów ani basenów. Cały czas otwarte pozostają hotele na dotychczasowych zasadach. 

Wprowadzono obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających z Czech i Słowacji.

W najtrudniejszej sytuacji znalazło się województwo warmińsko -mazurskie.

- Tu wprowadzamy regulacje dyscyplinujące – powiedział Adam Niedzielski, minister zdrowia. - Nauka w klasach 1-3 wraca do trybu zdalnego. Zamykają się galerie handlowe, kina i hotele.