- Zaczynamy zbierać wnioski, transport w każdej chwili może pojechać i przywieźć węgiel, są wynajęte podmioty prywatne, które będą ładowały na samochody dystrybuowany węgiel naszych mieszkańców, mieszkańcy są gotowi, żeby węgiel przyjąć i jak najszybciej nim palić - powiedział podczas dziesiejszej konferencji prasowej Grzegorz Mackiewicz. - 20 października dostaliśmy pytanie, czy wchodzimy do programu. 21 października wysłałem do pana wojewody pismo informujące o tym, jaką planujemy wielkość zakupu, prosząc o jak najszybsze wskazanie miejsca odbioru węgla. Od dwóch tygodni stoimy i czekamy. Mimo naszych codziennych telefonów do Ministerstwa Aktywów Państwowych i pana wojewody, jak i również do spółek, które zostały wyznaczone do dystrybucji węgla, na chwilę obecną nikt nie wie, kiedy go otrzymamy i na jakiej podstawie będziemy mogli go uzyskać. Nie jest również gotowy formularz umowy, która będzie łączyła miasto i spółki Skarbu Państwa.

Mimo to, od dziś (4 listopada) mieszkańcy Pabianic mogą składać wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie - na razie 1,5 tony na gospodarstwo domowe. Można go złożyć w wersji papierowej, w Urzędzie Miejskim przy ul. św. Jana 4 (Referat Programów Priorytetowych w Wydziale Inwestycji Miejskich, pok. 20) lub elektronicznie, przesyłając przez ePuap.

Formularz można pobrać w urzędzie i na stronie internetowej https://um.pabianice.pl/.

Wnioski te zostaną zweryfikowane w oparciu o dane z Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach i Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Jeśli nie będzie zastrzeżeń, mieszkaniec otrzyma zawiadomienie, że przysługuje mu preferencyjny zakup opału. Na podstawie otrzymanego zawiadomienia dokona wpłaty przelewem na wskazane konto Urzędu Miejskiego lub w kasie urzędu przy ul. Zamkowej 16. 

Uwaga! Paliwo stałe będzie można odebrać wyłącznie z potwierdzeniem zapłaty uzyskanym na zawiadomieniu, w takiej ilości jaka została zadeklarowana we wniosku, własnym transportem i terminie wyznaczonym przez ZEC. Wniosek można złożyć na 1,5 tony, ale nie mniej niż 0,5 tony jednorazowo jednego rodzaju paliwa stałego.

Regulamin i formalności w przyjmowaniu wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego zostały maksymalnie uproszczone. Formularze przyjmowane są w siedzibie Referatu w:

poniedziałki, środy, czwartki w godz. 8.00-16.00, wtorki w godz. 8.00-17.00, piątki w godz. 8.00-15.00, soboty w godz. 8.00-14.00 (z wyłączeniem soboty 12 listopada)

Przyjmują wnioski, a węgla nadal nie ma Życie Pabianic