W 2023 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie. Od 1 stycznia wzrosło do kwoty 3.490 zł (około 2.700 zł netto), a od 1 lipca do 3.600 zł (około 2.800 zł netto). W 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę brutto wynosiło 3.010 zł brutto, czyli 2.209,56 zł netto.

- Zgodnie z ustawą z początkiem 2023 r. wyrównanie do poziomu płacy minimalnej otrzyma około 30 pracowników na stanowiskach urzędniczych i nieurzędniczych – informuje Aneta Klimek, rzeczniczka prezydenta miasta. - Regulacja nastąpi przy wypłacie w styczniu.

Regulacja nie dla wszystkich

Nie koniec na tym. W ratuszu trwają rozmowy związków zawodowych pracowników UM z prezydentem miasta w sprawie waloryzacji pensji o kwotę odpowiadającą wzrostowi minimalnego wynagrodzenia. Regulacje mogłyby nastąpić po pierwszym kwartale 2023 r. i objęłyby łącznie ze Strażą Miejską ok. 250 osób.

Regulacje nie obejmą prezydenta miasta. Czy podwyżki dostaną jego zastępcy?

- Nie ma decyzji w tej sprawie – dodaje rzeczniczka.

Przypomnijmy, że 21 grudnia 2021 roku prezydent Grzegorz Mackiewicz dostał pensję w wysokości 19.760 zł (miał 10.620 zł) brutto. W skład nowej pensji wchodzą: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10.400,00 zł, dodatek funkcyjny 3.200,00 zł, dodatek specjalny 4.080,00 zł, dodatek za wieloletnią pracę 2.080,00 zł. Prezydent otrzymał także wyrównanie od sierpnia 2021 roku - ponad 36 tys. zł.

Podwyżki w powiecie

Podwyżki do płacy minimalnej dostaną też urzędnicy Starostwa Powiatowego. Starosta Krzysztof Habura ujawnił nam, że szykuje też podwyżki płac dla pracowników, którzy mają więcej niż minimum. Tylko pracownicy jednostek oświatowych i szkół podległych Starostwu nie dostaną pieniędzy z kasy Starostwa. Oni podlegają Ministerstwu Oświaty.

- Na podwyżki przeznaczyliśmy 7,8 procenta w budżecie powiatu. Kilka ładnych milionów złotych - przyznaje starosta Krzysztof Habura. - O podwyżce dla starosty nie ma mowy.

Podobnie jak prezydent Mackiewicz, tak i starosta Habura 21 grudnia 2021 r. dostał sporą podwyżkę. Od 2022 r. zarabia 19.700 zł (wcześniej miał 10.572 zł).

Zmieniły się także diety radnych miejskich i powiatowych.

Szeregowi radni miejscy otrzymują miesięcznie 1.772 zł (było 1.100 zł), przewodniczący Rady Miejskiej - 2.995 zł (brał 1.900 zł), wiceprzewodniczący rady i przewodniczący komisji 2.641 zł (było 1.650 zł), wiceprzewodniczący komisji - 1.997 zł (było 1.250 zł).

Radni powiatowi mają większe diety. Zwykli radni otrzymują 2.007 zł (było 1.252 zł), przewodniczący Rady Powiatu - 3.431 zł (było 2.272 zł), wiceprzewodniczący ma 2.993 zł (było 1.878 zł), przewodniczący komisji - 2.556 zł (1.610 zł), dieta przewodniczącego komisji budżetu i finansów wynosi 2.847 zł (było 1.610 zł), wiceprzewodniczący komisji - 2.226 zł (było 1.395 zł).