W ubiegły wtorek (25.10) odbyło się trzecie spotkanie z wykonawcą remontu linii tramwajowej: konsorcjum Progreg InfraCity, MPK Łódź i Włodan, z udziałem gminy Ksawerów oraz inżyniera kontraktu. Temat to ustalenie realnego harmonogramu zakończenia robót.

– Ustaliliśmy „kamienie milowe” zakończenia inwestycji. Udało się przekonać wykonawcę, żeby oddawał inwestycję etapami w ramach odbiorów częściowych – informuje prezydent Mackiewicz. – Czyli to, co w zasadzie jest już gotowe, żeby uzupełnił w brakujące elementy, uzyskał kolejne odbiory poszczególnych fragmentów ulicy Zamkowej i Warszawskiej  i jak najszybciej przekazał do użytkowania część drogową tam, gdzie nie są prowadzone prace archeologiczne.

Zgodnie z przyjętym planem od 31 października przejezdne będzie skrzyżowanie Konstantynowska/Warszawska/Bóźniczna (za wyjątkiem wlotu zachodniego ul. Warszawskiej).

Przekazanie do odbioru pozostałych odcinków ustalono tak:

do 20 listopada ul. Łaska, od pętli tramwajowej przy ul. Wiejskiej do ul. Zielonej oraz ul. Łódzka w Ksawerowie na odcinku od Małego Skrętu do ul. Widzewskiej;

do 30 listopada ul. Zamkowa na odcinku od ul. Łaskiej do ul. Kilińskiego oraz ul. Warszawska, na odcinkach od ul. Widzewskiej do Dużego Skrętu, od Dużego Skrętu do ul. Sikorskiego, od ul. Sikorskiego do ul. Konstantynowskiej.

Prawdopodobnie od 15 grudnia zostanie otwarta droga od ul. Konstantynowskiej do Stary Rynek oraz przywrócony normalny ruch drogowy w obrębie skrzyżowania ul. Zamkowej z Kilińskiego.

Przy czym termin przekazania odcinków do odbioru może ulec zmianie ze względu na pogodę.

Wykonawca wnioskował o odbiór końcowy całej inwestycji do czerwca 2023 r., podając za powód między innymi prace archeologiczne.

– Na dzisiaj ten termin jest nie do zaakceptowania przez miasto Pabianice i gminę Ksawerów – mówi prezydent.

Faktem jest, że prace archeologiczne były prowadzone w znacznie szerszym zakresie niż pierwotnie planowano. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wydał cztery dodatkowe decyzje nakazujące przeprowadzenie badań archeologicznych.

– Obszar badań, które są niezwykle czasochłonne, powiększył się o 8,5 tys. m kw. Są to jedne z największych badań archeologicznych prowadzonych w tej chwili w regionie – ujawnia Rafał Sąciński, prezes spółki Progreg Infra City, wykonawcy remontu.– Z uwagi na odkryte grunty nienośne, nastąpiła konieczność dodatkowych badań geologicznych i badań nośności, przeprojektowania konstrukcji oraz wykonania wzmocnienia podłoża.

– Wniosek wykonawcy o przedłużenie terminu jest analizowany – dodaje Mackiewicz. – Ewentualna prolongata wymaga zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ze środków którego współfinansowany jest kontrakt. A termin rozliczenia to jest 30 listopada 2022r.

Miasto wysłało do marszałka dokumenty w tej sprawie. Co będzie jeśli marszałek nie wyrazi na to zgody?

– Wykonawca schodzi z placu budowy i zostajemy z tym co jest, a nie o to nam chodzi – ujawnia prezydent.

Co z karami umownymi?

- Pozostają w naszej umowie. Kancelaria, która obsługuje projekt z naszej strony i radca prawny konsorcjum wymieniają poglądy w tym zakresie. Będzie to mocno dyskutowane między nami. Nie poddajemy się i nie odstępujemy od nich. Jest to typowa procedura prawna. Dla nas najważniejsze na chwilę obecną było ustalenie harmonogramu prac i odblokowanie miasta w newralgicznych miejscach - odpowiedział Grzegorz Mackiewicz.