W Centrum Seniora przy Konopnickiej rozdawali opaski bezpieczeństwa. Dostało je 150 seniorów zakwalifikownych do udziału w specjalnym rpogramie przez MCPS. Co to jest?

Opaska wygląda jak elektroniczny zegarek, ale nie ma wyświetlacza z godziną. Jest za to duży guzik. Wciskając go można uzyskać połączenie z centrum ratunkowym. Można też porozmawiać z ratownikiem w razie złego samopoczucia. Opaskę wyposażano w mierniki saturacji i ciśnienia krwi. Ten kto ją nosi jest w ten sposób pod stałą kontrolą centrum ratownictwa.

Urządzenie monitoruje funkcje życiowe i stale wysyła zabezpieczone dane do centrum telemedycznego, gdzie są analizowane. Gdy opaska wykryje upadek lub użytkownik samodzielnie wciśnie przycisk SOS natychmiast zostaje wyzwolony alarm i powiadomione zostaje telecentrum. Wtedy ratownik (z takimi samymi uprawnieniami jak operatorzy numeru 112) „dzwoni” na opaskę i próbuje nawiązać kontakt z jej właścicielem. W razie potrzeby wysyła na miejsce karetkę pogotowia.

-Opaski otrzyma 150 pabianiczan – informuje Katarzyna Ciegiełka, szefowa Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej.

Kto je otrzymał?

– To osoby w wieku 65 i więcej lat, mieszkające samotnie, cierpiące na przewlekłe choroby, które wymagają opieki – wylicza Cegiełka.

Opaski są bezpłatne, a będą działać do końca 2022 roku zgodnie z programem „Korpus Wsparcia Seniorów”, który realizuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.