Dziś są prowadzone prace związane z usuwaniem awarii przyłącza kanalizacyjnego do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. św. Jana 4. Zamknięty jest pas jezdni po stronie urzędu.

Ruch odbywa się wahadłowo. Możliwe są opóźnienia (do kilku minut) w kursowaniu autobusów linii 1, 2, 7, 261, 262, 263.