15 lutego do Urzędu Miejskiego dotarło pismo z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Jest w nim informacja, że "Minister po uzyskaniu stanowiska Ministerstwa do spraw Transportu wyraził zgodę na przeznaczenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego projektu pn. Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice - Ksawerów".

Maksymalna kwota środków przekazanych z budżetu państwa wynosi 11.800.500 zł.

– To kwota, o jaką wnioskowaliśmy – informuje prezydent Grzegorz Mackiewicz.

Więcej nie mogliśmy dostać, bo przepisy stanowią, że dofinansowanie może wynosić 10 procent kosztów kwalifikowanych, a te opiewają na sumę 118.005.000 zł. Wartość całego projektu to 146.388.450 zł. Wkład własny Pabianic to 60 mln zł, a 9 mln zł to wkład Ksawerowa. Reszta, 88 mln zł pochodzi z dotacji unijnych. Udało się je zdobyć w 2017 roku.

Zobacz też: Pabianice biorą z Unii garściami. Mamy wspólne inwestycje za grube miliony

– Teraz czekamy na oficjalną informację od marszałka województwa o przekazaniu nam pieniędzy – dodaje prezydent.

Przyznane pieniądze uzupełnią w części brakującą kwotę pokazaną w przetargu na wykonanie inwestycji tramwajowej. Najtańsza z ofert opiewała na 173.772.114 zł. Brakowało prawie 28 mln zł. Po uzyskaniu dotacji z ministerstwa będzie za mało o ok. 16 mln zł.

– Te brakujące miliony postaramy się wygospodarować we własnym budżecie bądź wyemitujemy obligacje – zapowiadał prezydent. – To okaże się po podsumowaniu finansów miasta za 2018 rok.

Wykonawcy, którzy oferowali swoje usługi, byli cierpliwi i doczekali się.

Na wykonanie inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj będą mieli 24 miesiące od dnia podpisania umowy (8 miesięcy na projekt i 16 na budowę). Do zrobienia jest sporo: przebudowa torowiska i jezdni głównej, ulic Warszawskiej i Zamkowej, zerwanie kostki z Zamkowej i przebudowa pętli przy Wiejskiej. Budowa asfaltowej drogi rowerowej, wspólnego pasa autobusowo-tramwajowego, montaż elektronicznych tablic informacyjnych, oświetlenie przejść dla pieszych. Wyremontowane jezdnie będą zwężone do jednego pasa ruchu w każdą stronę.