Dookoła zjeżdżalni i ścianki wspinaczkowej została położona bezpieczna syntetyczna, bezspoinowa nawierzchnia, a pod tyrolką - nawierzchnia z płyt gumowych.

- Przy okazji uszkodzoną nawierzchnię z płyt wymieniono na nową, wykonano brakujący odcinek między siłownią a trampolinami, a także uzupełniono chodnik od tyrolki do placu zabaw - wymienia Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego.

W ramach modernizacji zostały zrobione drugie schody na górkę, od strony zjeżdżalni. Z powrotem można też korzystać z piramidy linowej i innych zabawek, które wymagały naprawy po uszkodzeniu.