Radni miejscy dziś zdecydowali o podwyżkach dla siebie i prezydenta. Tego samego dnia rano, radni powiatowi głosowali za podwyżkami diet i wynagrodzenie starosty.

Nowe, wynagrodzenie dla prezydenta Grzegorza Mackiewicza, to kwota 19.760 zł miesięcznie. Składa się na nie: wynagrodzenie zasadnicze - 10.400 zł, dodatek funkcyjny - 3.200 zł, dodatek specjalny - 4.080 zł ( to 30 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego). Prezydent będzie miał też dodatek stażowy w wysokości 2.080 zł ( 20 proc. wynagrodzenia podstawowego).

Za głosowało 16 radnych, przeciwko było 5 (Monika Cieśla, Tadeusz Gęs, Adam Kaczorowski, Piotr Różycki, Włodzimierz Stanek). Dwóch radnych (Krzysztof Hile i Dariusz Cymerman) nie brało udziału w sesji.

Teraz oprócz nowej pensji prezydentowi Mackiewiczowi będzie się należało wyrównanie za cztery minione miesiące. Dostanie jednorazowo ok. 36.560 złotych.

Ile dostaną radni?

Szeregowy radny miejski dostanie 1.772 zł (ma 1.100 zł) miesięcznie. Dieta wiceprzewodniczącego komisji skacze z 1.250 zł na 1.997 zł. Przewodniczący komisji oraz wiceprzewodniczący RM dostaną po 2.641 zł ( jest 1.650 zł). Przewodniczący RM - 2.995 (ma 1.900 zł). Kwoty te są wolne od podatku.

Radny Piotr Różycki (PiS) wnioskował o to, by podwyżka diet - jako że nie są obligatoryjne - zaczęła obowiązywać od 1 sierpnia 2022 roku, a nie od 1 sierpnia 2021r. 

-  Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będzie można przeznaczyć w stosownym trybie na przykład ZHP jako organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na remont ośrodka w Małeczu – zaproponował.

Za wnioskiem Różyckiego było 5 radnych (z klubu PiS), przeciwko głosowało 16 radnych.

- Zawsze może pan zgłosić wniosek o obniżenie diet - skomentował przewodniczący Krzysztof Rąkowski.

Ostatecznie przegłosowano nowe diety od 1 sierpnia 2021 r. (radni dostaną wyrównanie za cztery miesiące). Za było 16 radnych, przeciw 5 (z PiS).

- Moim zdaniem jest to hipokryzja, bo wiedzieliście, że ta uchwała zostanie podjęta i to tyle słowem komentarza - skomentował Rąkowski.

We wtorek radni powiatowi jednogłośnie zdecydowali również o wyższej pensji dla starosty Krzysztofa Habury. Będzie zarabiał 19.701 zł miesięcznie. To jest o 9.129 zł więcej niż do tej pory. Należy się mu też wyrównanie za cztery miesiące, w sumie 36,516 zł.

Na wynagrodzenie starosty składa się: płaca zasadnicza - 10.430 zł, dodatek funkcyjny - 3.200 zł, dodatek specjalny - 4.089 zł, oraz stażowy (19 procent od podstawy wynagrodzenia) 1.982 zł zł.

Miał do tej pory 10.572 zł miesięcznie. Składało się na to: 4.800 zł - wynagrodzenie zasadnicze, dodatek specjalny – 2.760 zł., dodatek funkcyjny – 2.100 zł, stażowe - 912 zł.

Nowe wynagrodzenie starosty Habury, podobnie jak wynagrodzenie prezydenta Mackiewicza, nie przekracza dozwolonej maksymalnej kwoty, którą określono na 20.041,50 zł. Ale też grubo przekracza minimum, które wynosi 16.033 zł.

Radni powiatowi podjęli też uchwałę o swoich dietach. Przewodniczący Rady Powiatu - 3.431 zł (2.272 zł) wiceprzewodniczący - 2.993 zł (1.878 zł), przewodniczący komisji - 2,558 zł (1.610zł) , przewodniczący komisji budżetu i finansów -2.847 zł (1.610 zł), wiceprzewodniczący komisji - 2.226 zł, (1.395 zł), a dla szeregowych radnych - 2.007 zł ( 1.252 zł) miesięcznie. Radni dostaną podwyżki od 755 do 1237 złotych. Ich diety nie są opodatkowane.