– Z bólem serca zaproponujemy Radzie Miejskiej tą uchwałę – zapewniał prezydent Grzegorz Mackiewicz na piątkowej konferencji prasowej i zapewniał, że – To wyważona propozycja adekwatna do warunków ekonomicznych w kraju.

– Projekt budżetu na 2024 rok zakłada dochody w wysokości 324.476.858 zł, wydatki w wysokości 341.347.295 zł, planowany deficyt budżetowy w wysokości blisko 17 mln złotych – wyliczyła Katarzyna Muszyńska, skarbniczka miasta. – Do projektu budżetu wpisano inwestycje w wysokości ponad 36,2 mln zł.

Te pieniądze przeznaczono na kontynuację już rozpoczętych inwestycji, jak przebudowa Starego Rynku i projekt modernizacji oświetlenia ulicznego, oraz nowe, jak budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, rewitalizacja terenu przy ul. św. Rocha 22 ( tzw. Gubałówka), modernizacja dachu budynku oraz pracowni w SP 1, budowa integracyjnego placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią na obiektach MOSIR i remont dróg.

Związek Miast Polskich przygotował zestawienie ubytków w dochodach z PIT za lata 2019-2024 oraz sumę otrzymanych przez miasto rekompensat (dla każdego miasta indywidualnie). Jak wyliczono, rządowy program Polski Ład i jego nowelizacje oznaczają stratę dla Pabianic w wysokości ponad 112,4 mln zł. Rekompensata, którą dotąd otrzymało miasto wynosi ponad 51,4 mln zł. Brakuje ponad 61 mln zł na wydatki bieżące ponoszone przez miasto, czyli na opłacenie usług najbliższych mieszkańcom, m.in. na prowadzenie przedszkoli, szkół, budowanie dróg, dopłaty do komunikacji, utrzymanie czystości miasta, utrzymanie infrastruktury, pomocy społecznej oraz nowe inwestycje.

– Rok 2024 będzie trudniejszy od obecnego głównie za sprawą utrzymującego się na wysokim poziomie wskaźnika inflacji, wysokich stóp procentowych, wzrostu kosztów pracy związanych z rządowymi zmianami wysokości płacy minimalnej, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli i idącymi w ślad za tym oczekiwaniami pozostałych grup pracowniczych, na co nie ma pokrycia w stałych transferach z budżetu państwa – tłumaczył prezydent.

Na przestrzeni ostatnich lat minimalne wynagrodzenie zasadnicze rośnie zdecydowanie szybciej niż wpływy do budżetu miasta z dochodów własnych. Wzrost płacy minimalnej od 2019 roku kształtuje się na poziomie plus 91,1 % natomiast wzrost subwencji i udziałów w tym samym czasie to tylko plus 29,5%. Różnica do sfinansowania leży po stronie pracodawcy.
Na najbliższej sesji Rada Miejska rozpatrzy propozycję zmiany stawki podatku od nieruchomości o 9 proc. Do budżetu miasta wpłynęłoby 3,5 mln zł. Minister dał możliwość samorządom podwyższenia stawek o 15%.