Miasto ogłosiło przetarg na odbiór odpadów komunalnych od 1 stycznia 2022 roku. Wpłynęła tylko jedna oferta, od EkoRegionu. Kwota jest znacznie wyższa niż ta, jaką zaproponowała firma poprzednim razem. Obecnie umowa na 30 miesięcy opiewa na kwotę 48 889 656,00 zł (wcześniej było to 32 226 958 zł).

Jednak największą podwyżkę pabianiczanie mają już za sobą. Przypomnijmy, że na początku bieżącego roku kwota miesięczna za odpady wzrosła z 16 zł na 29 zł. Bo umowa na odbiór odpadów (ważna do końca 2021 r. ze stawką 16 zł) została rozwiązana, ponieważ miasto musiało dostosować się do zmienionych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Do nowego przetargu zgłosiła się tylko spółka EkoRegion z Bełchatowa, proponując za 10-miesięczną umowę (od marca do grudnia 2021 r.) kwotę 15 mln 396 tys. zł.

Zatem możliwe, że po kieszeni wcale nie dostaniemy już tak mocno. Oferta jest w trakcie rozstrzygania, ale jeśli zostanie przez miasto przyjęta, to zamiast 1.539 600 zł zapłaci miesięcznie 1.629 655,2 zł. Dla pabianiczan oznaczać może to podwyżkę, ale niewielką. Miesięczna opłata szacunkowo może wzrosnąć do około 31 zł na osobę.

Zobacz także:  Temat Życia #1: Rozmowa z Grzegorzem Mackiewiczem o horrendalnej podwyżce za śmieci