Najwięcej "byków" jest na tabliczkach z nazwą ulicy za parkiem Wolności. 22 lata temu radni "ochrzcili" ją: imieniem 15-go płk. piechoty "Wilków" (źródło: Dziennik Urzędowy z 25 listopada 1981 r.). Nie byli to pilni uczniowie lekcji języka polskiego, bo popełnili aż cztery błędy. Ulica za Strzelnicą powinna się nazywać 15. Pułku Piechoty "Wilków".

Błędy ortograficzne radnych są od lat powielane na pieczątkach sklepów, tabliczkach informacyjnych i w pismach urzędowych. Mieszkańcy Pabianic noszą je w dowodach osobistych i wszelkich dokumentach wystawionych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Noszą i wstydzą się, gdy ktoś to zauważy. A bez trudu zauważy każdy średnio rozgarnięty Polak.

Na Bugaju nazwy czterech długich ulic są świadectwem nieuctwa. Ulica, której patronem jest generał Zygmunt Walter-Janke, od 12 lat jest siedliskiem błędów. Nazywa się: ul. gen. Zygmunta "Waltera" Janke, a powinna się nazywać: ul. gen. Zygmunta Waltera-Jankego. Podobne wady ma ul. im. Stefana "Grota" Roweckiego (powinna się nazywać: ul. Stefana Grota-Roweckiego). Obie te nazwy radni uchwalili łącznie (źródło: uchwała XIV/119/91 RMP z 11 września 1991 r.), lecz nie wiadomo z jakiej przyczyny "odebrali" Grotowi-Roweckiemu stopień generała.

Kolejne błędy to: ul. im. pułkownika Henryka świetlickiego (powinno być: ul. Pułkownika Henryka Świetlickiego lub ul. płk. Henryka Świetlickiego) i ul. 20-ego Stycznia (powinno być: ul. 20 Stycznia). A także ul. 3-go Maja (powinno być: ul. 3 Maja), ul. im. Stefana kardynała Wyszyńskiego (powinno być: ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego lub ul. Stefana kard. Wyszyńskiego), ul. Dr Witolda Eichlera (powinno być: ul. Doktora Witolda Eichlera lub ul. dr. Witolda Eichlera).***
JAK TO NAPRAWIĆ

Sposób jest bardzo prosty. Korektę nazw ulic można uchwalić jednym dokumentem. Nie potrzeba głosować oddzielnie nad każdą zmianą nazwy. Wystarczy odrobina dobrej woli i ochoty, by zajrzeć do słownika. A więc panie i panowie radni, do dzieła!