O głosy pabianiczan w wyborach do Rady Miejskiej Pabianic ubiega się łącznie 148 kandydatów (w tym 71 kobiet). Średnia wieku to ok. 40 lat. Najmłodszą grupą są Teraz Pabianice, gdzie średnia to 43 lata. Średnio o rok starsi są kandydaci na radnych KWW Mariusza Malinowskiego. Po 45 lat średnio mają kandydaci z KWW Projekt Pabianice i KWW Pabjanie. Najwyższą średnią chwalą się kandydaci PiS – 51 lat.

Przeczytaj też:kto "odpuścił" start w wyborach samorządowych

Najstarszy kandydat na radnego ma 79 lat (PiS), a czterech ma więcej niż 75 lat. Mamy też 4 kandydatów 18-letnich.

W 2024 roku miesięczna pensja wójta, burmistrza czy prezydenta nie może przekroczyć 11,2-krotności kwoty bazowej, którą ustalono na 1.789,42 zł.

Zgodnie z przepisami, prezydent, wójt, burmistrz nie mogą zarabiać miesięcznie więcej niż 20.041,50 zł (brutto) i nie mniej niż 16.033,20 zł. Mogą otrzymywać dodatki funkcyjne.

Obecny prezydent Pabianic zarabia 19.760 zł miesięcznie (10.400 zł - podstawowa + 3.200 zł dodatek funkcyjny + 4.080 zł - dod. specjalny + 20 proc. dod. stażowy).

Ile zarabiają radni

Radni za pracę w radzie dostają diety – są to pieniądze wolne od podatku. Miesięcznie wysokość diety nie może być wyższa niż 2,4-krotność kwoty bazowej – 1.789,42 zł. W gminach od 15 do 100 tys. mieszkańców, a więc w Pabianicach ta stawka to maksymalnie 3.220,96 zł miesięcznie.

Radnych miejskich w Pabianicach jest 23. Dieta szeregowego radnego wynosi 1.772 zł miesięcznie. Kwota ta rośnie w zależności od funkcji w radzie. Radni pracują w siedmiu komisjach: Rewizyjnej, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Budżetu i Finansów, Spraw Społecznych, Skarg, Wniosków i Petycji.

Mogą w nich pełnić funkcje wice- lub przewodniczącego - wtedy ich diety wynoszą odpowiednio 1.997 zł i 2.641 zł miesięcznie.

Najlepiej wynagradzany jest przewodniczący Rady Miejskiej. Tę funkcję dostaje zwykle przedstawiciel największego klubu. Ostatni miał na rękę 2.995 zł, a wiceprzewodniczący po 2.641 zł. W ostatniej kadencji w Radzie Miejskiej były tylko dwa kluby: PiS (5 członków) i Koalicyjny Klub Radnych (17 członków).

Do Rady Powiatu Pabianickiego o 23 miejsca ubiega się 99 (w tym 46 kobiet) kandydatów z pięciu komitetów wyborczych. Średnia wieku kandydata na radnego to 51 lat. Najstarszą grupą są kandydaci z Koalicji Grzegorza Mackiewicza ze średnią 54 lata, zaraz za nimi są kandydaci z PiS - 52 lata. Po 49 lat mają średnio kandydaci z Komitetu Obywatelskiego Tak dla Powiatu, najmłodsi są Pabjanie ze średnią 48 lat.

Radni powiatowi mają wyższe diety od radnych miejskich. Szeregowy radny dostaje miesięcznie 2.007 zł na rękę. Przewodniczący komisji – 2.558 zł, a wiceprzewodniczący – 2.226 zł. Wyższą dietę, bo 2.993 zł, ma przewodniczący komisji budżetu.

Przewodniczący Rady Powiatu dostaje na rękę 3.431 zł, a wiceprzewodniczący – 2.993 zł.

Starosta powiatu pabianickiego zarabia 20.041 zł (10.430 zł – kwota podstawowa + 3.200 dodatek funkcyjny + 30 proc. dodatek specjalny i stażowe). Radni powiatowi mogą być członkami zarządu powiatu, ale wtedy nie otrzymują diety, tylko pensję.

Obecna kadencja samorządu zakończy się 30 kwietnia, będzie trwać 5 lat i 6 miesięcy. Jeszcze do 2018 roku obowiązywała w Polsce 4-letnia kadencja sprawowana przez wójta, burmistrza i prezydenta miasta, jak i rady gmin, powiatów czy województw. Za sprawą uchwalenia nowej ustawy wyborczej za czasów rządów PiS to się zmieniło. Od 2018 roku wybory samorządowe mają odbywać się co 5 lat.

Ponieważ jesienią 2023 roku doszło do kumulacji dat wyborów parlamentarnych i samorządowych, wybory do jednostek samorządu terytorialnego przesunięto jednorazowo i wydłużono do 30 kwietnia 2024 roku, czyli o pół roku.