List do redakcji

Apeluję o pilną interwencję w celu zatrzymania wycinki pięknych, 100-letnich sosen w Ldzaniu, w bezpośrednim sąsiedztwie rozlewiska rzeki Grabi i zabytkowych młynów w Talarze.

Zapewne znają Państwo to piękne miejsce, prezentowane w folderach woj. łódzkiego, które znajduje się na obszarze Natura 2000, kod PLH 100021 „Grabia” oraz na obszarze Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Grabi”.

Do chwili obecnej (1.02.2015) wycięto kilkanaście ogromnych, zdrowych, ponad 25-metrowych sosen, częściowo niszcząc krajobraz, który podlega ochronie! Oprócz wspaniałego drzewostanu, niszczone jest siedlisko ptaków i wielu innych gatunków tak licznie występujących w dolinie Grabi!

Zwracam się do Państwa, którzy z racji urzędu odpowiadacie za ochronę środowiska oraz do tych, dla których ważne jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego naszego regionu, nie pozwólcie zniszczyć miejsca, które co roku odwiedzają tysiące turystów, i którego zachowanie jest ważnym interesem społecznym.

Proszę o zatrzymanie wycinki, sprawdzenie, kto wydał na nią zgodę i na jakiej podstawie prawnej. Proszę także urzędy, do których skierowałem interwencję, o zwrotną informację w tej sprawie.

Krzysztof