Jest budżet Pabianic na 2008 rok. Pieniędzy wystarczy na rozpoczęcie budowy bloków przy ul. Sienkiewicza 4-6 (1.220.000 zł), modernizację ulicy Karniszewickiej (2.203.628 zł), urządzenie targowiska przy stadionie, blisko cmentarza (200.000 zł).
Za 800.000 zł na osiedlu Piaski będzie robiona instalacja ciepłej wody i centralnego ogrzewania. Za 1.134.000 zł będzie wyremontowany i ocieplony budynek po przychodni przy Starym Rynku 6. Zamieszkają w nim lokatorzy. Za 200.000 zł ma być zrobiona dokumentacja przedłużenia ul. Świetlickiego do Wiejskiej).
W kasie miasta będzie w tym roku 121 milionów 79 tysięcy 945 zł. Radni chcą wydać ponad 123 miliony 715 tysięcy zł. Różnicę pokryjemy kredytem z banku.
- Mamy o prawie 16 milionów złotych więcej niż w zeszłym roku – cieszy się prezydent Zbigniew Dychto.
Skąd tyle pieniędzy?
– Bo spodziewamy się większych wpływów z opłat i podatków. Bo nie będziemy zwalniać z płacenia podatków, ani umarzać opłat – zapowiada prezydent.
Dychto zapowiada większe wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską za przekraczanie prędkości.
Aż 19 mln zł przeznaczono na budowy i remonty dróg, ulic, budynków oraz instalacji doprowadzających wodę i ciepło.
Radni poręczyli kredyt dla szpitala - 25 mln zł. Tyle szpitala jest winny Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.
– To ratuje sytuację – uznała Katarzyna Topczewska-Tylińska, dyrektorka szpitala. – Będziemy mogli zamknąć proces restrukturyzacji i odegnać widmo likwidacji szpitala.
Długi szpitala sięgają 90 mln zł. Od listopada zmalały o 3 mln zł.
- Miesięcznie zadłużamy się o 400.000 zł, a nie o milion, jak było – tłumaczyła dyrektorka. – Będą zmiany w zatrudnieniu.
Dyrektorka chce zwolnić kilka osób z administracji szpitala. To dlatego, że zaczęły działać kupione kiedyś programy komputerowe.
W budżecie miasta są też pieniądze na sprzęt komputerowy i oprogramowania dla kancelarii prezydenta – 140.000 zł.
Na zrobienie planów zagospodarowania hali sportowej i rozbudowę basenu radni przeznaczyli 140.000 zł. A na modernizację sali ślubów przy ul. św. Jana - 218.000 zł