Konkurs ogłoszony przez Urząd Miejski w Pabianicach wygrał Tomasz Nowaczyk. Zwycięski projekt komisja konkursowa wybrała jednogłośnie. Dodatkowo dwie prace zostały wyróznione, były to projekty Michała Durysa i Izabeli Pawełczyk.
W Miejskim Ośrodku Kultury będzie zorganizowana wystawa prezentująca wszystkie prace. Projekty będzie też można obejrzeć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.