Miasto otrzyma 876 tys. zł unijnej dotacji na kompleksowy remont lokali przy ul. Sienkiewicza 6 na tzw. mieszkania wspomagane dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychodzących z rodzin zastępczych.

Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dotyczył infrastruktury opieki społecznej. Pierwsze miejsce zajął wniosek złożony przez samorząd Pabianic, przygotowany przez ZWiK. Dofinansowanie wynosi 876.478 zł  (to cała wnioskowana kwota), całkowita wartość projektu to 1.328.233 zł. Na liście znalazło się 21 projektów.

Przyznana dotacja pozwoli na wyremontowanie budynku przy ul. Sienkiewicza 6 wewnątrz i na zewnątrz (łącznie z nowym podziałem pomieszczeń, doprowadzeniem sieci, wydzieleniem łazienek, uporządkowaniem terenu wokół, zrobieniem elewacji). 18 lokali zostanie przeznaczonych dla usamodzielniających się dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w 2018 roku, zasiedlenie budynku pod koniec 2019.