57 inwestycji spośród 480 zakwalifikowało się do kolejnego etapu konkursu Modelowa Rewitalizacja. Pośród nich jest projekt z naszego miasta.

Gmina zgłosiła projekt rewitalizacji Dworu Kapituły Krakowskiej oraz Starego Rynku. Inwestycja ma przywrócić znaczenie głównej ulicy z rynkiem.

To, że dostaliśmy się do II etapu, nie oznacza jeszcze, że dostaniemy dotację. Wnioski o przyznanie dotacji będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej. To będzie podstawa wyboru projektów do dofinansowania. Refundację otrzyma tylko 20 projektów. Miasta, których projekty będą najlepsze, mogą dostać maksymalnie 5 milionów złotych. Co najmniej 10 procent musi stanowić wkład własny.

Pula przeznaczona na dofinansowania to 70 milionów.

Inwestycje muszą zostać zakończone do 31 grudnia 2018 roku.