Pierwszego dnia głosowania na budżet obywatelski (7 października) wydano 1.700 kart do głosowania na 2.300 przygotowanych.

- Najszybciej rozeszły się w Urzędzie Miejskim przy Zamkowej. Został zrobiony dodruk - informuje Aneta Klimek, rzecznik Urzędu Miejskiego.

Na stronie ngo.um.pabianice.pl zarejestrowało się 177 użytkowników, w tym 12 zweryfikowanych negatywnie (spoza Pabianic). Było 35 oddanych głosów przez internet.

Głosowaniu poddane zostały 32 pomysły. O tym, które przeszły dalej, a które odpadły, zdecydowali urzędnicy.

W puli do rozdysponowania jest milion złotych. To, ile projektów znajdzie się w planie budżetu na rok 2016, zależy od ich wartości. Łączna wartość zakwalifikowanych wniosków wynosi prawie 2,5 miliona złotych, dlatego też pewne jest, że wiele z nich odpadnie. Gdyby do budżetu weszły „najtańsze” pomysły, wówczas w przyszłym roku można by zrealizować nawet 17 zadań. O tym, jakie projekty zostaną zrealizowane, zdecydują już tylko pabianiczanie.

Każdy mieszkaniec, który ma ukończone przynajmniej 16 lat (rocznikiem w 2015 r., bez względu na miesiąc urodzin), może oddać głos na maksymalnie dwa zadania. Można zagłosować na „tak” lub na „nie” przy wybranych projektach.

Głosowanie na budżet obywatelski potrwa od 7 do 20 października. Zagłosować można tradycyjnie, wrzucając kartę do urny wystawionej w trzech punktach miasta: w Urzędzie Miejskim przy ul. Zamkowej 16, w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Łaskiej 46/48 oraz w Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. 20 Stycznia 14. Można zagłosować też elektronicznie, po zarejestrowaniu na stronie ngo.um.pabianice.pl. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz.

Karty do głosowania w wersji papierowej otrzymamy w Biurze Obsługi Interesanta UM oraz w punktach do głosowania.

 

Na co głosować?

Projekty, które zostaną poddane głosowaniu, to: * modernizacja boiska szkolnego – nowe boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 17 (99.000 zł), * pole do minigolfa przy Grota-Roweckiego (82.800 zł), * wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach w sprzęt ratowniczy i szkoleniowy (54.921,01 zł), * zakup środka transportu dla klubu MUKS „Włókniarz” Pabianice (100.000 zł), * Edupark przy SP 13 - teren zielony z przystosowaniem do minimiasteczka ruchu drogowego (99.970 zł), * wstępny projekt koncepcji odwodnienia terenu osiedla Dąbrowa wraz z wariantami odprowadzenia wód gruntowych (70.000 zł), * wydzielenie funduszu na finansowanie zakupu archiwaliów i zabytków ściśle związanych z historią Pabianic (10.000 zł), * termomodernizacja stropu hali sportowej PTC oraz wymiana drzwi wejściowych (100.000 zł), * utworzenie Pabianickiego Klubu Aktywnego Seniora (71.370 zł), * wybieg dla psów w parku Wolności (100.000 zł), * realizacja pomnika kanonika Jana Długosza przy zamku (95.000 zł), * budowa zatoczki parkingowej wzdłuż bloku mieszkalnego przy ul. Matejki 45/47 do ul. Jana Pawła II (57.091 zł), * modernizacja boiska sportowego w zasobach PTC Pabianice (99.400 zł), * budowa siłowni pod chmurką na terenie „Orlika" przy SP 3 (83.000 zł), * budowa torów biegowych i niecki do skoku w dal na terenie SP 3 (90.000 zł), * „Skwer naszych marzeń” między ulicą Szarych Szeregów, Odrodzenia i Robotniczą (67.913 zł), * odnowienie pomnika 15. Pułku Piechoty „Wilków” w parku Wolności (14.880 zł), * mural w centrum miasta wraz z wymianą okien (62.830 zł), * budowa nowoczesnego placu zabaw przy boisku wielofunkcyjnym w centrum w okolicy SP 1 (97.454,02 zł), * budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 8 (94.000 zł), * przygotowanie projektu rewaloryzacji bulwaru im. Feliksa Kruschego (95.000 zł), * renowacja części nawierzchni alei głównej w parku Wolności przy ulicy Łaskiej (100.000 zł), * „Aqua Fun”, czyli pływający sportowo-rekreacyjny plac zabaw na Busince (97.560 zł), * siłownia zewnętrzna na Zielonej Górce (72.000 zł), * plac treningowy do street workout i ćwiczeń kalistenicznych dla mieszkańców na Busince (59.359,93 zł), * organizacja Międzynarodowego Dnia Kultury w Pabianicach (97.200 zł), * zakup i rozmieszczenie budek dla kotów wolno żyjących na terenie miasta (10.000 zł), * „Razem dla dzieci” - tablice multimedialne w SP 14 (97.500 zł), * projekt modernizacji boisk do siatkówki plażowej wraz z ich oświetleniem na Lewitynie (95.527,56 zł), * hotspot miejski (internet) w Parku Słowackiego i w rejonie Urzędu Miejskiego (53.000 zł), * wymiana zniszczonego chodnika na ul. Jana Pawła II, od ul. Matejki do Cichej (21.934,59 zł)  oraz * wymiana chodnika na ul. Matejki od ul. Orlej do Jana Pawła II (57.568 zł).

 

Czy mój głos będzie ważny?

 

Głos uznaje się za nieważny, gdy: karta do głosowania nie zawiera żadnego zakreślenia lub oddano na niej głos na więcej niż 2 zadania, karta nie zawiera imienia, nazwiska i roku urodzenia głosującego, karta została złożona przed lub po upływie ustalonego terminu głosowania, głos oddany jest na karcie do głosowania niezgodnej z obowiązującym wzorem, głosujący nie jest mieszkańcem Pabianic, karta do głosowania zawiera skreślenia, poprawki i dopiski, na karcie do głosowania podane są dane i podpisy więcej niż jednej osoby, karta do głosowania nie została podpisana – w przypadku karty „papierowej” lub gdy złożono głos w wersji papierowej i elektronicznej.