Od 29 listopada do 17 grudnia potrwa ostatnia w tym roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odbierane będą tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Nie będą zabierane z nieruchomości niezamieszkałych czy ogródków działkowych. Można wystawić: zużyty sprzęt AGD  i RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki), małe zużyte opony (do rozmiaru 1250 mm x 400 mm), metalowy złom, meble i wyposażenie gospodarstw domowych (wersalki, tapczany, fotele), dywany i wykładziny, elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych, zużyte lampy i oprawy oświetleniowe. Nie będą zabierane: gruz, kamienie, piasek, ziemia, odpady budowlane, szkło, odzież, tekstylia, obuwie, tkaniny, kołdry, pierzyny, części samochodowe, pudła, kartony, folie, oleje,  środki chemiczne, opakowania po farbach, odpady zielone, odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne. Sprawdź harmonogram zbiórki na poszczególnych ulicach.