Od 27 listopada do 15 grudnia potrwa ostatnia w tym roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odbierane będą tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych. Nie będą zabierane z nieruchomości niezamieszkałych czy ogródków działkowych.

Można wystawić: zużyty sprzęt AGD i RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki), szafy, regały, małe zużyte opony (do rozmiaru 1250 mm x 400 mm), metalowy złom, meble i wyposażenie gospodarstw domowych (wersalki, krzesła, fotele), elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych, zużyte lampy i oprawy oświetleniowe, dywany i wykładziny.

Nie będą zabierane: gruz, kamienie, piasek, ziemia, odpady budowlane i rozbiórkowe (np. panele podłogowe), odzież, tekstylia, obuwie, tkaniny, kołdry, pierzyny, części samochodowe, pudła, kartony, folie, szkło, oleje, środki chemiczne, opakowania po farbach, odpady zielone, odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne.

Objazd rozpoczyna się od godz. 6.00. Sprawdź harmonogram zbiórki na poszczególnych ulicach