- Wprowadzamy elektroniczny system obsługi klienta – wyjaśnia Piotr Adamski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Od 12 lipca każdy chętny może przebywać na pływalni w zależności od swoich chęci i potrzeb.
W praktyce oznacza to tyle, że po wejściu do budynku udajemy się do kasy. Tam kupujemy bilet w postaci paska transponderowego i otrzymujemy paragon z kasy fiskalnej. Od tego momentu nalicza się czas naszego pobytu na obiekcie. Przy wyjściu ponownie udajemy się do kasy i tam dokonujemy ewentualnej dopłaty za czas nieobjęty opłatą podstawową.
W czasie wakacji ceny biletów kształtują się następująco:
- w godzinach 7.00-15.30 dorośli płacą 6 zł za godzinę, a dzieci, młodzież i studenci do 26. roku życia – 4 zł za godzinę,
- w godzinach od 15.30 do 22.00 dorośli za godzinę pływania płacą 9 zł lub za karnet obejmujący 5 godzin do wykorzystania w okresie 30 dni - 35 zł, a młodsi – 6 zł za godzinę.
- Za każdą następną rozpoczętą godzinę dorośli płacą 20 groszy za minutę, a dzieci i młodzi ludzie do 26. roku życia – 10 groszy za minutę – dodaje dyrektor.
Do 12 lipca pływalnia jest nieczynna z powodu corocznej przerwy w dostawie ciepłej wody. Od 12 lipca do 31 sierpnia basen jest otwarty w godz. 7.00-22.00.