W Polsce mieszkają zaledwie 163 osoby o nazwisku Dychto. Najwięcej, bo 128, żyje w Pabianicach. Dychtowie mieszkają też w: Bełchatowie (12), Kaliszu (4), Łodzi (4), Wieruszowie (4), Mrągowie (2), Częstochowie (2), Kole (1) i Wałbrzychu (1).
- Tato opowiadał, że dziadkowie mieszkali w okolicach ulic Żytniej i Owsianej – wspomina Zbigniew Dychto. - Potem kupili gospodarkę w Wincentowie i przeprowadzili się. Tata miał cztery siostry, nasza linia do popularyzacji nazwiska Dychto niezbyt się więc przyczyniła.
Rodzina Dychtów sprowadziła się do Pabianic z okolic Wadlewa (18 km stąd). Tam mieszkali pradziadkowie naszego prezydenta.
- Nigdy nie sprawdzałem, skąd pochodzi moje nazwisko. Może od dykty? – śmieje się prezydent.
Według słownika poprawnej polszczyzny nazwisko Dychto powinno się odmieniać.
- Ja nie odmieniam. Zawsze używam formy „Dychto” – mówi prezydent. - Ale nie obrażam się, gdy inni odmieniają.
W Niemczech mieszka 13 osób o nazwisku Dychto – we Frankfurcie nad Menem i sąsiednim Groß-Gerau. Na portalu Nasza-klasa zarejestrowało się 60 osób o nazwisku Dychto. Najwięcej z Pabianic.


Odmiana przez przypadki nazwiska Dychto w liczbie pojedynczej i mnogiej:
mianownik - Dychto Dychtowie
dopełniacz - Dychty Dychtów
celownik - Dychcie Dychtom
biernik - Dychtę Dychtów
narzędnik - Dychtą Dychtami
miejscownik - Dychcie Dychtach
wołacz - Dychto Dychtowie