Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdza zamknięcie ulicy Rypułtowickiej. Powodem jest budowa obwodnicy Pabianic.

- Rypułtowicka będzie zamknięta do końca listopada 2011 roku - mówi Paweł Piechota, członek zarządu Starostwa Powiatowego.

W tak zwanym dołku na Rypułtowickiej trwają prace nad budową S14 bis.  

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi informuje: "W związku z rozpoczęciem robót związanych z inwestycją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pn. „Obwodnica miasta Pabianic w rezerwowym korytarzu drogi krajowej nr 14-bis i S-14 na odcinku Ksawerów – Dobroń” od 15 grudnia 2010 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Rypułtowickiej.
Na czas prowadzonych robot ulica Rypułtowicka, stanowiąca połączenie komunikacyjne Pabianic z Łodzią zostanie częściowo wyłączona z ruchu.
Wykonawca prowadzący roboty, nie mogąc zapewnić utrzymania ciągłości ruchu oraz tymczasowego przejazdu w rejonie robot wprowadził na czas prowadzenia robót objazdy.
W istniejącym układzie komunikacyjnym, możliwość zapewnienia alternatywnego dojazdu po zamknięciu ul. Rypułtowickiej zapewniają ul. Chocianowicka w Łodzi oraz droga krajowa Nr 14. Ze względu na konieczność skomunikowania terenów przemysłowych zlokalizowanych przy ul. Szkolnej w Ksawerowie alternatywny przejazd zorganizowany zostanie również ul. Szkolną i Jana Pawła II. "