Nowe miejsce na mapie Pabianic, gdzie osoby starsze, samotne mogą miło i zdrowo spędzić czas. To Centrum Seniora przy ul. Konopnickiej 39. Popołudniowe zajęcia są bezpłatne dla wszystkich.
 
Zajęcia bezpłatne
Za po południowy pobyt w centrum nic nie płacimy.
- Przyjmujemy wszystkich, którzy chcą barć udział w naszych zajęciach – mówi Katarzyna Cegiełka, kierownik Centrum. - Gdy powstanie duża grupa, podzielimy ją na mniejsze. Na razie jednorazowo w zajęciach może brać udział 30 osób.
W tym miesiącu są już zajęcia m.in. sportowo-rekreacyjne (rowerek stacjonarny, bieżnia, orbitrek), relaksacyjne, z jogi i arteterapii, warsztaty dla pań, spotkania z prawnikiem, warsztaty psychologiczne z technik zapamiętywania.
 
Zajęcia odpłatne
Wnioski o przyjęcie można już pobierać i składać. Będą przyjmowane do 15 marca - od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–13.00.
- Wydaliśmy kilka wniosków dla osób, które chcą przyjść do nas na zajęcia dopołudniowe – mówi Katarzyna Ciegiełka, kierownik Centrum Seniora.
Zajęcia stałe dla około 30 osób wytypowanych przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej będą od godz. 8.30 do 13.00 będą.   Pierwszeństwo mają osoby powyżej 60 lat, samotne lub mające rodziny poza miejscem zamieszkania, nieaktywne zawodowo. Tutaj znajdą opiekę, wezmą udział w zajęciach i dostaną wyżywienie (obiad). 
Ile to kosztuje? Miesięczna opłata stała w wysokości 10 proc. kryterium dochodowego i miesięczna opłata za usługi plus wyżywienie według tabeli z uwzględnieniem kryterium dochodowego. Opłaty będą naliczane indywidualnie w drodze decyzji administracyjnej dyrektora MCPS. Przykładowo osoba samotna, która ma 1.000 zł emerytury, zapłaci 63,40 zł plus 150 zł za usługi i wyżywienie. 
 
 
Dokładny harmonogram będzie dostępny na stronie: www.seniorpabianice.pl