Najbardziej zaradni są radni, którzy do wyborów szli pod sztandarem Samoobrony. Bardzo szybko zdobyli to, co chcieli. Anita Krzesińska, Łukasz Wlazeł i Tomasz Mikuta postarali się o posady, a Mariola Florczak – awansowała. W sumie biorą rocznie o 91 tysięcy zł więcej niż przed wyborami do samorządu. „Przy okazji" czworo krewniaków radnych Samoobrony dostało pracę i pensje w miejskich firmach.

Dwóch studentów (Jarosław Cichosz i Łukasz Wlazeł), których w 2002 roku wybraliśmy radnymi, ma posady w miejskich firmach. Ich zeszłoroczne dochody sięgnęły (razem) ponad 79 tysięcy zł.


JAROSŁAW CICHOSZ (Porozumie Samorządowe Prawicy)

zyskał + 21.025 zł

Przed wyborami był studentem Politechniki Łódzkiej (roczny dochód: 22.650 zł). Jako radny miejski dostał posadę informatyka w miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej (zeszłoroczne dochody: 43.675 zł)

ANITA KRZESIŃSKA (Samoobrona, dziś radna niezależna)

zyskała + 19.272

Przed wyborami była dyspozytorką w firmie taksówkarskiej (roczny dochód: 9.810 zł). Jako radna miejska dostała posadę inspektora w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji (zeszłoroczne dochody: 29.082 zł).
W tym czasie jej mąż dostał pracę w miejskim Zakładzie Energetyki Cieplnej, a ojciec - w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji

ŁUKASZ WLAZEŁ (Samoobrona, dziś niezależny)

zyskał + 30.271 zł

Przed wyborami był studentem (roczny dochód: 5.253 zł). Jako radny miejski dostał pracę w spółce Targowiska Miejskie (zeszłoroczne dochody: 35.524 zł).
W tym czasie jego ojciec dostał prace w MZK.

MARIOLA FLORCZAK (Samoobrona, dziś radna niezależna)

zyskała + 20.713 zł

Przed wyborami była pracownicą socjalną Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej (roczny dochód: 22.854 zł). Jak radna miejska awansowała na posadę starszego administratora z MCPS (dochody roczne: 43.567 zł).
Jej syn dostał pracę w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

TOMASZ MIKUTA (Samoobrona)

zyskał + 42.499 zł

Jako radny powiatowy został członkiem Zarządu Powiatu Pabianickiego.

FLORIAN WLAŹLAK (PSP)

zyskał + 40.366 zł

Przed wyborami do Rady Powiatu prowadził własną betoniarnię (dochód roczny: 57.944 zł): Teraz jest dyrektorem Zakładu Energetyki Cieplnej (dochody roczne: 98.310 zł).