Od połowy września do połowy października na skrzyżowaniu ulicy Świetlickiego z ulicą Jutrzkowicką będzie obowiązywać sygnalizacja świetlna. Ma to ułatwić wyjazd z ul. Świetlickiego podczas prac kanalizacyjnych na tym skrzyżowaniu.