Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016 odebrał prezes ZEC, Florian Wlaźlak.

- Program ten jest przedsięwzięciem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające między innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, jak również wyniki ekonomiczne czy jakość świadczonych usług – informuje pracownik ZEC.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach otrzymał także Srebrny Laur, czyli wyróżnienie przyznawane przedsiębiorstwom, które nieprzerwanie przez siedem lat uczestniczyły w programie i uzyskiwały tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play".