Niezłożenie w ustawowym terminie zeznania, z którego wynika podatek do zapłaty lub złożenie zeznania, w którym podatek należny jest w wysokości mniejszej niż być powinien, powoduje powstanie zaległości podatkowej.

Następną konsekwencją niezłożenia zeznania w terminie jest mandat. Jego wysokość zależy od minimalnego wynagrodzenia w danym roku i obecnie wynosi od 301 zł do 15.500 zł.