Do skarbówki wpłynęło 24.726 PIT-37 od osób pracujących na etatach i 2.069 zeznań podatkowych tych, którzy prowadzą własną firmę (PIT–36). Drogą elektroniczną rozliczyło się odpowiednio 23.642 zatrudnionych i 2.003 przedsiębiorców.

37.056.135,31 zł - tyle pieniędzy skarbówka zwróciła podatnikom do tej pory. Najwyższa kwota zwrócona osobie fizycznej to 39.631,00 zł, a dla przedsiębiorcy: 65.056,00 zł. Chęć przekazania 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego została zadeklarowana w 17.723 zeznaniach podatkowych i dodatkowo w 45 oświadczeniach PIT-OP. Przekazano 1.819.274,10 zł z 1,5 proc. podatku na rzecz OPP.

Mamy też już pierwszych rozliczonych milionerów. 11 osób zadeklarowało dochody powyżej miliona za 2022 rok.

Spośród wszystkich zeznań złożonych elektronicznie, aż 15.426 zostało złożonych za pomocą usługi „Twój e-PIT”.

„Twój e-PIT” to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czekają od 15 lutego 2023 r. na podatników w wersji elektronicznej, dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na stronie www.podatki.gov.pl.

By skorzystać z usługi „Twój e-PIT”, wystarczy dostęp do internetu. Usługa umożliwia także dostęp do złożonych PIT-ów za rok poprzedni.

Logować się do e-Urzędu Skarbowego można danymi autoryzującymi (PESEL albo NIP, data urodzenia, odpowiednie kwoty z zeznania i informacje od pracodawcy/płatnika), przez login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną) lub przez aplikację mObywatel. Zaproponowane w usłudze „Twój e-PIT” zeznania są wypełnione dla podatnika indywidualnie. Jeżeli są spełnione warunki określone w ustawie PIT, można zmienić sposób rozliczenia: - na wspólny z małżonkiem, lub - jako osoba samotnie wychowująca dzieci. W usłudze „Twój e-PIT” podatnik może złożyć korektę zeznań bez względu na to, czy pierwsza wersja zeznania została złożona w usłudze „Twój e-PIT”, czy w innej formie – elektronicznie lub papierowo (z wyjątkiem zeznań, w których wykazano przychody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej).

W przygotowanym zeznaniu automatycznie wskazywany jest KRS organizacji, której w ubiegłym roku przekazaliśmy 1% podatku (jeśli nadal figuruje w wykazie OPP). Decyzję o przekazaniu 1,5% dla OPP można zmienić.

Jeśli podatnik nie zaloguje się do usługi „Twój e-PIT” do 2 maja i nie złoży zeznania w innej formie, to przygotowane zeznanie PIT-37 i PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone.