W rozliczeniach za rok 2019 przygotowano całą masę zmian na korzyść podatników - mowa tutaj przede wszystkim o obniżce podatku dla wszystkich pracowników z 18 do 17 procent, zerowym podatku PIT dla młodych oraz o nowej uldze termomodernizacyjnej. W dalszej części artykułu dokładnie omawiamy wszystkie najistotniejsze zmiany w rozliczaniu formularza PIT-37 za 2019 rok.

Obniżka podatku z 18 do 17 procent  

Od 1 października 2019 obowiązuje niższa stawka podatku PIT dla wszystkich polskich podatników. Stawkę obniżono z 18 do 17 procent, co w skali roku może przynieść kilkaset złotych oszczędności. Ponadto wprowadzono również dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Stawka podatkowa w roku 2019 wynosi 17,75 procent, zaś do 17 procent podatek zostanie obniżony w 2020 roku. Zmiany będą kosztowały budżet państwa 9 miliardów 687 milionów złotych rocznie. 

Dzięki obniżeniu stawki podatku PIT z 18 do 17 procent koszty pracy zostaną znacząco zmniejszone za sprawą minimum dwukrotnego podwyższenia kosztów uzyskania przychodów dla pracowników. Po zmianach koszty będą następujące:

  • 250 złotych miesięcznie (dotyczy jednoetatowców), w chwili obecnej koszt wynosi 111,25 złotych,
  • 300 złotych miesięcznie (dotyczy jednoetatowców, którzy dojeżdżają), w chwili obecnej koszt wynosi 139,06 złotych,
  • 3000 złotych rocznie (dotyczy jednoetatowców), w chwili obecnej koszt wynosi 1335 złotych,
  • 3600 złotych rocznie (dotyczy jednoetatowców dojeżdżających), w chwili obecnej koszt wynosi 1668,72 złote,
  • 4500 złotych rocznie (dotyczy wieloetatowców) - w chwili obecnej koszt wynosi 2002,05 złotych,
  • 5400 złotych rocznie (dotyczy wieloetatowców dojeżdżających) - w chwili obecnej koszt wynosi 2502,56 złote. 

Ile zyskamy na obniżeniu podatku PIT z 18 do 17 procent? 

Obniżenie podatku spowoduje, że roczny zysk podatnika zarabiającego w 2019 roku 2250 złotych (wynagrodzenie minimalne), zyska 472 złote (miesięcznie 39 złotych). Z kolei przy zarobkach w wysokości 4765 złotych (wynagrodzenie przeciętne za 2019 rok), zysk wyniesie w skali roku 732 złote (miesięcznie 61 złotych).

Zerowy PIT dla młodych 

Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązuje zerowy podatek PIT dla młodych - wszystkie osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, będą zwolnione z płacenia podatku od umów o pracę, zlecenie, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej oraz stosunku służbowego. Nie dotyczy z kolei osób utrzymujących się z umów o dzieło oraz prowadzących własną działalność gospodarczą. 

Ulga termomodernizacyjna

Każdy właściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego podczas rozliczania PIT od 2020 roku może ubiegać się uzyskanie zwrotu z tytułu ulgi termomodernizacyjnej. Dotyczy ona wszelkich kosztów, które zostały poniesione w związku z termomodernizacją domów, które do nich należą. Ulga ta przysługuje do odliczenia podatnikom, którzy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wydawali środki na realizację projektów termomodernizacyjnych.

To nie jedyna dobra wiadomość dla podatników. Wszyscy podatnicy przeprowadzający takie inwestycje mogą również odpisać 23% kosztów, które ponieśli w związku z zakupem urządzeń, materiałów i usług związanych z przeprowadzeniem termomodernizacji w należących do nich budynkach. 

Źródło: WWW, PIT 37 w 2020 roku, PITax.pl Łatwe Podatki.