3.680.000 zł straci w tym roku gmina Pabianice, gdy tereny pod Grupową Oczyszczalnią Ścieków przejmie Łódź.

- To aż 42 procent dochodów gminy - wyliczył radny powiatowy Adam Krasiński z Platformy Obywatelskiej. - Te pieniądze pozwalają między innymi na utrzymanie czterech szkół i prowadzenie inwestycji.

Bój o ziemię rozpoczęła Rada Miejska Łodzi rok temu. W tej sprawie poszły już pisma do Ministerstwa MSWiA w Warszawie. Swoją prośbę Łódź podparła wynikami konsultacji z mieszkańcami.

- Podali jedynie część wyników konsultacji, oczywiście korzystnych dla siebie - zauważył Krasiński. - Analizując wniosek zauważyłem dużo błędów i nieścisłości, które są na naszą niekorzyść.

Za zmianą granic było 1.331 osób z Łodzi, 5 z gminy Pabianice i 107 z powiatu pabianickiego. Przeciw zmianie głosowała 1 osoba z Łodzi, 3.018 z gminy i 2.756 z powiatu.

Radni powiatowi jednogłośnie negatywnie zaopiniowali wniosek Rady Miejskiej w Łodzi. Podjętą uchwałę wysłali do ministra MSWiA Janusza Kaczmarka i wojewody łódzkiego Heleny Pietraszkiewicz.