W naszej redakcji od rana rozdzwoniły się telefony, szczególnie od niezadowolonych rowerzystów. Podajemy numery kontaktowe do podmiotów odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg w naszym mieście. 

042 215–97–72, 509 857 919 - koordynator zimowego utrzymania dróg Cezary Dobrosz

Drogi krajowe

ul. Partyzancka (Sikorskiego – Lutomierska), ul. Lutomierska - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, rejon Sieradz prowadzą Poddębice, Rafał Mosiniak, tel. 698 629 824, dyżurni – 43 678 32 30, 600 227 054

ul. Sikorskiego, ul. Warszawska (Rzgowska – Sikorskiego), ul. Rzgowska Piotrków Tryb. – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych: koordynator – Kamila Pawluk, tel. 781 500 275, prowadzi Wodzin, dyżurni pod tel. 044 616 03 87

Drogi wojewódzkie

ul. Jutrzkowicka, ul. Kilińskiego, ul. św. Jana, ul. Partyzancka (Łaska – Lutomierska), Partyzancka (Sikorskiego – granica miasta), ul. Łaska Zarząd Dróg Wojewódzkich, rejon Bełchatów, prowadzą Grocholice, dyżurny – P. Stasiak, tel. 607 196 489, dyżurny – P. Myszorek, tel. 603 599 067