Chodzi o LO w Konstantynowie Łódzkim. Obecnie uczy się tam 24 uczniów w klasach trzecich. W ubiegłorocznym naborze do klas pierwszych zgłosiło się tylko 7 osób. To było za mało, by utworzyć klasę. W czerwcu ubiegłego roku 403 uczniów ukończyło naukę w gimnazjum w Konstantynowie. W znacznej większości wybrali oni jednak szkoły w większych miastach.

- W przypadku niezlikwidowania szkoły nauczycielom zatrudnionym w niej, będącym pod ochroną związków zawodowych, nie można wypowiedzieć umowy o pracę ani dokonać ograniczenia etatu, w związku z czym muszą oni otrzymywać pełne wynagrodzenie – czytamy w uzasadnieniu wniosku o likwidacji szkoły.

31 sierpnia wygasa także kadencja dyrektora szkoły.

Pod koniec ubiegłego roku została podjęta uchwała o zamiarze likwidacji LO w Konstantynowie Łódzkim. Łódzki Kurator Oświaty zaopiniował ją pozytywnie.

Jeśli radni zdecydują o likwidacji szkoły, przestanie ona działać z dniem 31 sierpnia.

Co z uczniami, którym w tym roku nie uda się ukończyć szkoły? Uchwała zobowiązuje powiat do tego, by ci uczniowie bez przeszkód mogli kontynuować naukę w jednym z pabianickich liceów: I LO lub II LO.