Chęć powrotu do przedszkoli zadeklarowało 350 rodziców dzieci, do żłobka zaś 76. To i tak mniej niż zakładano. Docelowo 11 maja przyjętych może być około 30 proc. wszystkich dzieci. Grupy mogą liczyć do 12 dzieci (na każde dziecko/opiekuna musi przypadać 4 m2), w zależności od powierzchni i liczby opiekunów dysponują poszczególne placówki.

- Z tym, że to nie będzie wyglądało tak, że rodzic przyprowadzi za rączkę dziecko do przedszkola i zostanie ono przyjęte – przypomniał prezydent Grzegorz Mackiewicz podczas dzisiejszej wideokonferencji prasowej.

Najpierw rodzic musi wykonać niemałą „papierkową” robotę. Formularze zgłoszeń, wszystkie potrzebne dokumenty oraz informacje dotyczące funkcjonowania placówek rodzice znajdą na stronach internetowych przedszkoli i żłobka.

Kto ma pierwszeństwo?

W okresie pandemii obowiązują nowe kryteria przyjęcia do przedszkola. Pierwszeństwo mają: dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dzieci pracowników handlu i przedsiębiorstw pracujących na rzecz zwalczania i przeciwdziałania epidemii.

Dziecko można zgłosić co najmniej dwa dni robocze wcześniej, licząc od dnia kiedy miałoby przyjść do przedszkola. Czy dziecko zostanie przyjęte, będzie zależało od dyrektora, który musi wziąć pod uwagę możliwości lokalowe i personalne jednostki.

Decyzje dotyczące działalności przedszkoli mogą ulec zmianie zależnie od aktualnej sytuacji epidemicznej.
 

Jak będą wyglądały zajęcia i posiłki?

Przedszkola zapewnią wyłącznie zajęcia opiekuńcze-wychowawcze, bez dydaktycznych. W placówkach będzie obowiązywać ustalony rygor sanitarny, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Godziny otwarcia przedszkola będzie ustalał dyrektor. Natomiast Żłobek Miejski i jego filia będą sprawować opiekę nad dziećmi w godzinach 7.00 – 16.30. Tu obowiązuje bezwzględny reżim sanitarno-higieniczny, począwszy od dezynfekcji rąk, zabawek, blatów, stolików łóżeczek, leżaków i innych przedmiotów.

Sale zabaw i odpoczynku w obu placówkach są już przygotowane. Wyeliminowane są zabawki pluszowe i inne przedmioty trudne do dezynfekcji. Ograniczono liczbę łóżeczek i leżaków. Leżakowanie także będzie odbywało się z zachowaniem odległości między dziećmi. Maluchy będą bawiły się nie na wykładzinach, lecz na specjalnych matach. W miejscu spożywania przez dzieci posiłków zachowano odległość stolików a przy każdym z nich usiądzie 2 dzieci. Będą wydawane normalne posiłki: śniadanie, przekąska, obiad, podwieczorek.

Wyznaczono również ciągi komunikacyjne dla rodziców i pracowników z wyznaczonym dystansem do 2 metrów. W obu budynkach wyznaczono strefę pomiaru temperatury dziecka, rodziców i pracowników.

Wydzielono również miejsce izolacji dla dziecka/pracownika z podejrzeniem COVID – 19, które zabezpieczono w środki dezynfekcji, maseczki i rękawice. Wszystkie pomieszczenia są wysprzątane i zdezynfekowane.

Kontakt rodzica na temat dziecka odbywa się z opiekunem grupy wyłącznie w formie telefonicznej w godzinach 12.00 – 13.30.

Nie chcąc narażać dzieci na dodatkowy stres, opiekunowie w placówkach nie będą musieli zakrywać twarzy przy pomocy maseczek lub przyłbic.

 

Ważne informacje

Do przedszkoli i żłobka przyjść mogą wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych. Będzie bezdotykowo mierzona temperatura wszystkich osób wchodzących do przedszkola, także rodziców (i dodatkowo dzieci w ciągu dnia).

Rodzic płaci za czas pobytu dziecka zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Przedszkola zapewnią wyłącznie zajęcia opiekuńcze-wychowawcze, bez dydaktycznych.