Mirosław Piotrowski miał 77 lat. lat. Był dyrygentem chórów w MOK i Ikoną Kultury Pabianickiej.

„Odszedł nasz wspaniały dyrygent. Długoletni i zasłużony pracownik w Miejskim Ośrodku Kultury - Mirosław Piotrowski. Na zawsze w naszej pamięci.” Tak pożegnali go pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury.

Muzyk, dyrygent, chórmistrz Mirosław Piotrowski w 2015 roku otrzymał tytuł Ikony Kultury Pabianic w plebiscycie realizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury.
Mirosław Piotrowski pracę z zespołami amatorskimi rozpoczął w 1985 roku, obejmując funkcję chórmistrza przy Męskim Stowarzyszeniu Śpiewaczym im. Tadeusza Kościuszki.
Przez 12 lat współpracował z Towarzystwem Śpiewaczym im. Św. Floriana. W 2007 roku stał się współorganizatorem i pierwszym dyrygentem chóru „Gloria Trinitatis” przy parafii Trójcy Przenajświętszej.
W Miejskim Ośrodku Kultury prowadził zespoły senioralne: Męski Chór im. Tadeusza Kościuszki, Żeński Zespół Wokalny „Tęcza” oraz Kabaret „Retro”, które swoją działalność w placówce rozpoczęły w latach 1993-1995.
Koncertując wspólnie na terenie miasta i powiatu pabianickiego, przyjęły nazwę chóru „Akord”.