Henryk Hochman – prezes zarządu Pabianickich Zakładów Graficznych SA – odszedł na emeryturę 1 listopada. Ma 60 lat. „Graficznymi” kierował od 1990 roku – najpierw przez 3 lata jako dyrektor, a potem jako prezes. Przez 11 lat był też dyrektorem Łódzkich Zakładów Graficznych. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Z „graficznymi” nie rozstaje się całkowicie, bo jest członkiem Rady Nadzorczej PZG. Na emeryturę odszedł też zastępca prezesa do spraw finansowych Lech Zakrzewski, który zostanie członkiem Rady Nadzorczej spółki.

Nowym prezesem "graficznych" został Remigiusz Jastrzębski – dotychczasowy wiceprezes do spraw finansowych. Ma 50 lat. Mieszka w Łodzi. Jego zastępcami są: Marcin Hochman i Mariusz Hochman. Marcin ma 33 lata i jest dyrektorem do spraw techniczno-produkcyjnych. Ukończył Instytut Poligrafii w Warszawie. 29-letni Mariusz został dyrektorem do spraw finansowych i marketingu. Ukończył studia ekonomiczne na Politechnice Łódzkiej.