Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo-Pożyczkowe PaCoBank łączy się z Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej. Na czym ma polegać ta integracja? Czy bank w Pabianicach będzie miał tę samą siedzibę?

O zmianach Życie Pabianic rozmawia z prezes Anitą Błochowiak: