W zależności od lokalizacji, przejścia będą doświetlone, wykonane zostaną progi zwalniające, bezpieczne dojścia do przejść i oznakowanie - linie segregacyjne, układany krawężnik, obrzeża betonowe, punktowe elementy odblaskowe, znaki drogowe pionowe D6.

W jakich lokalizacjach zostaną przebudowane przejścia dla pieszych?

Skrzyżowanie ul. Myśliwskiej z ul. P. Skargi. Wartość całkowita zadania 149 199,00zł, wartość dofinansowania 72 000,00 zł.

W Piątkowisku (okolice ul. Platynowej). Wartość całkowita zadania 98 158,92 zł, wartość dofinansowania 72 000,00 zł. Przebudowane zostanie też przejście w okolicy biblioteki. Wartość całkowita zadania 91 893,30 zł, wartość dofinansowania 72 000,00

ul. 20 Stycznia. Wartość całkowita zadania 95 251,20 zł, wartość dofinansowania 48 000,00 zł

ul. Kolejowa w Konstantynowie Łódzkim. Wartość całkowita zadania 156 210,00 zł, wartość dofinansowania 80 000,00 zł

ul. Grota Roweckiego. Wartość całkowita zadania 57 072,00 zł, wartość dofinansowania 28 000,00 zł

Szydłów, gmina Lutomiersk. Wartość całkowita zadania 58 056,00 zł, wartość dofinansowania 28 000,00 zł

ul. Piłsudskiego we Wrzącej, gmina Lutomiersk. Wartość całkowita zadania 123 639,60 zł, wartość dofinansowania 80 000,00 zł

Na realizację inwestycji Powiat Pabianicki dostał kasę z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 480 000 zł. Nasz wkład własny to 349 480,02 zł.