– Remont drogi z Dobronia do Markówki obejmuje 1.300 metrów i potrwa do grudnia mówi Krzysztof Habura, starosta pabianicki. To odcinek od ul. Sikorskiego do tablicy z napisem Markówka.

Po zakończeniu prac będziemy tutaj jeździć szeroką na 6 metrów jezdnią, która zostanie pokryta nowym asfaltem. Pobocze będzie wyłożone kostką bezfazową. Po stronie prawej w kierunku Markówki pojedziemy ścieżką rowerową. Drogowcy już ścięli zakrzaczenia i usunęli nadmiar ziemi z pobocza. Teraz korytują i układają stabilizację pod poszerzoną drogę. Wartość zadania to 4.470.000 zł. Dofinansowanie z Polskiego Ładu edycja III PGR wynosi 3 miliony zł.

Zakończyły się już prace na ulicy Klonowej w Babiczkach. Przebudowa objęła 2,1 km drogi – odcinek od Krzywca w powiecie zgierskim do drogi powiatowej w Babicach. Położona została nowa nakładka bitumiczna, a pobocza wykonano z kruszywa. Koszt remontu to 1.581.532,65 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 50 procent z Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych.

Drogowców nie spotkamy na drodze z Mierzączki Dużej do Ślądkowic. Przebudowa 3 km drogi już się zakończyła i kosztowała 2.318.167,35zł. Mamy tutaj nową nakładkę bitumiczną, pobocza z kruszywa i nowe znaki. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 50 procent z Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych.

Dobiegł też końca remont drogi powiatowej Lutomiersk–Janowice, przy wjeździe do miejscowości Wrząca. Na odcinku 300 m została ułożona nakładka bitumiczna. Pobocza wyłożone są destruktem. Zadanie wyceniono na 248.275,50 zł i otrzymało dofinansowanie w wysokości 74.010 zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Co roku Starostwo Powiatowe przebudowuje od kilku do kilkunastu kilometrów dróg powiatowych. Wszystkie remonty dróg są konsultowane z mieszkańcami.

– W ciągu ostatnich 17 lat wyremontowaliśmy ponad 160 kilometrów dróg, w tym 50 kilometrów to chodniki i ścieżki rowerowe – podsumował Krzysztof Habura, starosta pabianicki.