Z takiego przebiegu sprawy ucieszą się mieszkańcy obecnej gminy. Ci podczas konsultacji społecznych w większości opowiedzieli się za przywróceniem praw miejskich.

Lutomiersk otrzymał prawa miejskie w 1274 roku od księcia sieradzkiego Leszka Czarnego. Stracił je niemal 151 lat temu - w 1870 r., podobnie jak 320 innych małych miast o charakterze rolniczym. Po podjęciu starań o uzyskanie statusu miasta przez władze gminy, wreszcie udało się.

W opublikowanym Rozporządzeniu Rady Ministrów (z 30 lipca) Lutomiersk znalazł się na liście miejscowości, którym z dniem dniem 1 stycznia 2022 nadany zostanie status miasta.

Urzędnicy podzielili się tą nowiną z mieszkańcami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podziękowali jednocześnie wszystkim wspierającym działania, które doprowadziły do takiego zakończenia sprawy.