Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z 26 marca komisarze wyborczy zostali już powołani. Prawniczka Katarzyna Marat od 3 kwietnia 2018 r. będzie komisarzem wyborczym w Łodzi II. To obszary powiatów: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, poddębicki, zgierski.