Kwalifikacja wojskowa obyła się między 1 a 28 września w Pabian-Medzie przy ul. Kilińskiego. O wcielenie do armii mogli starać się:

mężczyźni urodzeni w 2002 roku

mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, nieposiadający określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

osoby urodzone w latach 2000-2001, które dotychczasowym orzeczeniem Powiatowej Komisji Lekarskiej uznano za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej

kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.

Jak podało Starostwo Powiatowe, badania lekarskie przeszły łącznie 444 osoby – 429 mężczyzn i 15 kobiet. Ile z ich pójdzie w "kamasze"?

Wśród mężczyzn 357 osobom przypisano kategorię „A” (zdolni do czynnej służby wojskowej), 12 osobom kat. „B” (czasowo nie nadają się do wojska), 12 ochotników odprawiono z kat. „D” (nie nadają się do czynnej służby, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej), a jedną osobę z kat. „E” (całkowicie niezdolna do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju, jak i wojny).

Jak poszło paniom?

Dwanaście dostało kat. „A”, dwie kat. „D” i jedna „E”.