- W pierwszym miesiącu wojny było w naszych rejestrach 1.580 osób - informuje starosta Krzysztof Habura. - Jedni już wyjeżdżają na Ukrainę, inni przyjeżdżają do nas. 

W gminie Pabianice przebywa 114 osób z Ukrainy, a w Pabianicach 358. W Konstantynowie Łódzkim mieszka 65 uchodźców, w gminie Lutomiersk 166, w Ksawerowie 147, w Dłutowie 15, a w Dobroniu 202.

Punkty zbiorowe są powoli likwidowane. 8 lipca przestał działać punkt w Porszewicach. W Konstantynowie Łódzkim na sali w OSP Srebrna przebywa obecnie 11 osób, a w Ksawerowie 5. W gminie Pabianice są trzy punkty: dwa w Piątkowisku (klub sportowy i OSP) i w Bychlewie. W sumie mieszka tu 21 uchodźców. W Pabianicach w punktach zbiorowych przy Traugutta, Poprzecznej i Dąbrowskiego przebywają 74 osoby.

Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim przyznał około 1.700 numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy, ale są to osoby mieszkające też w innych miastach Polski. Nie ma danych, ilu z nich zamieszkało w naszym powiecie, ani informacji, ilu wróciło na Ukrainę.

W Zespole Szkół nr 3 powstały dwie klasy przygotowawcze dla uchodźców. Uczyło się w nich 50 uczniów.

- Wszyscy skończyli naukę. Nikt z nich nie przystąpił do matury - informuje wicestarosta Gabriela Wenne-Błażyńska. - Od września nie będzie już klas przygotowawczych. Uczniowie będą włączani do klas już istniejących. W programie dla nich są dodatkowo dwie godziny języka polskiego.

Z naboru do szkół średnich wynika, że będzie 27 uczniów z Ukrainy. 17 osób to ósmoklasiści, a 10 po oddziale przygotowawczym.

Od 24 lutego (dzień ataku Rosji na Ukrainę) do końca czerwca do Powiatowego Urzędu Pracy w sumie zgłosiło się 200 uchodźców. Wsparciem urzędu zostało objętych 60 osób, a kolejne 38 otrzymało staże, szkolenia i prace interwencyjne. W czerwcu do PUP wpłynęło 81 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, a za pomocą systemu teleinformatycznego wpłynęły jeszcze 393 powiadomienia o zatrudnieniu obywateli Ukrainy. We współpracy Urzędu Pracy ze Szkołą Języka Polskiego „Polski Na Czasie” zorganizowano 4 edycje kursu polskiego. 50-godzinne zajęcia ukończyło 37 osób.

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach przy ul. Kazimierza 8 od marca prowadzi naukę języka polskiego. Na zajęcia w sumie zgłosiło się około 150 osób. W miarę regularnie języka uczyło się około 50 uchodźców. Teraz z powodu urlopów lekcje są wstrzymane. Kolejne zajęcia będą 2, 3, 4, 9, 10 i 11 sierpnia. Grupa początkująca w godzinach 15.00–16.30. Grupa zaawansowana (osoby kontynuujące naukę w Ośrodku) w godzinach 16.30-18.00. Więcej informacji pod tel. 503 734 405.

Do naszego powiatu rodziny zaczęły przybywać w trzecim dniu wojny. Pierwsi zamieszkali w Dobroniu. 3 marca autokarem przyjechało kolejnych 39 osób. Wszyscy znaleźli dach nad głową w prywatnych domach i mieszkaniach. Od razu ruszył też powiatowy punkt wydawania żywności i odzieży przy ul. Sejmowej w Pabianicach. Powstały punkty nauki języka polskiego, konsultacje z tłumaczami i punkt zatrudnienia w Urzędzie Pracy, które działają do dziś.

- Szacujemy, że w powiecie pabianickim maksymalnie przebywało około 3.000 uchodźców - mówi starosta Krzysztof Habura. Wciąż staramy się organizować dla nich pomoc. Właśnie przyjechały dwie kobiety z córkami. Szukamy dla nich lokalu do zamieszkania.